Açıklama
YEŞİL-KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR
  1. AMAÇ:

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlara ait kayıtların doğru tutulması ve uygulama esnasında hata oluşumunu engellemektir.

 

2.  KAPSAM:

Kargı Devlet Hastanesinde bulunan tüm narkotik ilaçları kapsar.

3.  SORUMLULAR:

Ø Doktorlar

Ø Acil Tıp Teknisyenleri

Ø Hemşire/Ebe

 

4. UYGULAMA:

4.1. DEVİR TESLİM İŞLEMLERİ

Ø Hastanemizde kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar eczane sorumlusu tarafından saklanır. Servis ve acil kullanım için çıkışlar tutanakla yapılır.

Ø Eczaneden çıkışı yapılan narkotik ilaçlar, hemşire odasında kilitli bir dolapta tutulur.

Ø Dolapta muhafaza edilen ilaçlar nöbetçi hemşire ve ATT ( Acil Tıp Teknisyeni) lerin sorumluluğundadır.

Ø Kullanılan ilaçlar hangi hastaya ne kadar uygulandığı açıklanarak yazılır.

Ø Aldolan amp. Kayıt defteri ayrı tutulur ve order veren doktor ayrıca bu defteri imzalar.

Ø Kırılma veya kayıp durumlarında eczane sorumlusuna bildirilir, kayıtlar tekrar gözden geçirilir bulunamaz ise tutanakla idari birimlere bildirilir.

Ø Yarım kullanılan ilaç ampulleri gün içerisinde kullanılamaz ise imha tutanağı düzenlenir.

Ø Nöbet devir teslimi sırasında narkotik ilaçlar tek tek sayılarak teslim edilir

Ø Devir teslim defterine teslim eden ve teslim alan hemşireler imzalarını atarlar.

Ø Ambulanslarda bulunan yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlar nöbet devir tesliminde sayılarak nöbetçi ATT ye teslim edilir.

4.2. İLAÇ UYGULAMALARI

Ø Kontrole tabi ilaçların uygulamasında yazılı order almak esastır.

Ø Güvenli ilaç uygulama adımları sırasıyla gerçekleştirilir.

Ø Order veren hekim hasta veya yakınlarını aydınlatır ve onam alır.

Ø Orderi veren hekim Narkotik İlaç İstem Fişini doldurur ve imzalar.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Ø Narkotik ilaç teslim formu

 

Ø Nöbet defteri

 

Sağlık Köşesi

Nöbetçi Eczaneler

Günün Sözü

Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensublar memleketi olamaz. En doğru ve en hakikî tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Kemal Atatürk - 1925

ŞU ANDA BURDASINIZ  : Anasayfa Kalite Yönetimi HKS DÖKÜMAN YÖNETİM HİZMETLERİ YEŞİL-KIRMIZI REÇETELİ İLAÇLAR

Copyright © 2012 Kargi Devlet Hastanesi Tüm Hakları Saklıdır.

Design By